18 Ekim 2007 Perşembe

TERSYÖN

TERSYÖN: KARŞI-KAMUSAL HİZMETLER

TersYön tarihin galip gelenlerin tarihi olduğunu bilir. Düzenin geçerli değerleri, şiddetin en incesini ve en barbarını arkasına alanların değerleridir.

TersYön şiddet ve baskı yolu ile tepeden dayatılan yaşam ve tüketim değerlerini aşağıdakinin yakıcı bilgisi ile karşılar. Ekonomik, kültürel ve toplumsal tüm değerleri sömüren bu deve karşı, incinebilir olanı, ezileni, göz ardı edileni, ne ona ne de buna ait olanı koruma ve güçlendirme amacı ile hareket eder.

TersYön bu devi, karşıdan cephe alarak değil, onu kendi silahıyla alt etmeyi dener. Tarihin ve yaşamın dışına düşürüleni, arka kapıdan gizlice toplumun merkezine yerleştirir. Toplumun hali hazırdaki üretim, tüketim, etkileşim ve değiş tokuş biçimlerini yok etmek yerine, onları yorumlamayı, akışını tersine çevirmeyi, kırılıncaya kadar esnetmeyi amaçlar.

TersYön düzenin geçerli değerlerine “Hayır!” diyerek, kendi öznel ve yerel değerlerini savunmak isteyenleri ve tarihi tersinden yazmaya girişenleri neo-liberalizmin tüketim odaklı sözde-demokrasinin ve ulusalcılığın gizli ve açık şiddetine karşı koruyacak ekipmanlar tasarlar ve üretir.

TERSYÖN’ÜN İŞLEYİŞİ

TersYön’ün üye sayısı veya çalışanı belli olan bir yapıya sahip değildir. Belli değerler ve amaçlar üzerinde anlaşan herkes katılabilir; güçlenmek ve güçlendirmek için çalışabilir ve istediği zaman da çıkabilir. TersYön dışlayıcı veya küçülmeci değildir, bütün üretici güçlerle ittifak kurabilir. TersYön sınırda durur ve ittifak kurduğu herkesi ve her şeyi kendi ormanına çeker.


REVERSEDIRECTION: COUNTER-PUBLIC SERVICES

ReverseDirection knows history is the history of winners. The valid values of the system are the values of those who sail before the subtlest and most barbarian violence.

ReverseDirection confronts life and consumption values imposed through violence and oppression from above with the burning knowledge of those below. Against this giant which exploits all economic, cultural and social values, it acts to protect and strengthen the vulnerable, the downtrodden, the neglected, the one that belongs to no one.

ReverseDirection tries to overcome this giant not by confronting it face to face but with its own weapon. It places what has been excluded from history and life in the centre of society, bringing it in secretly from the back door. Instead of destroying society’s present forms of production, consumption, interaction and exchange, it aims to reinterpret them, to reverse their flow and to stretch them until they break.

ReverseDirection says “No!” to the valid values of the system and designs and produces equipment which protects those who want to defend their subjective and local values and those who attempt to write history in reverse against the clandestine and open violence of the consumption-focused pseudo-democracy of neo-liberalism and nationalism.

THE FUNCTIONING OF REVERSEDIRECTION

The structure of TersYön/ReverseDirection has no fixed number of members or employees. Everyone who agrees on certain values or aims may participate; work to become stronger and to make stronger and may leave at any time. ReverseDirection neither ostracizes nor promotes contraction, it can build alliances with all productive forces. ReverseDirection stands at the border and draws everyone and everything it builds alliances with into its own forest.

Translation: Nazım Dikbaş

MADIMAK '93


TERSYÖN SUNAR / REVERSEDIRECTION PRESENTS


MADIMAK '93 ATEŞE DAYANIKLI TAKIM ELBİSE / THE FIRE RESISTANT SUIT


for more information:


http://tr.wikipedia.org/wiki/Sivas_Madımak_Olayı


http://en.wikipedia.org/wiki/Sivas_incidents

Madımak'93 Halil Altındere'nin küratörlüğünü yaptığı "GERÇEKÇİ OL, İMKANSIZI TALEP ET" sergisinde, 19 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında Karşı Sanat'ta görülebilir.PARKALİNÇ

Parkalinç'inizi almayı unutmayın.... Parkalinç 10. İstanbul Bienal'i kapsamında İMÇ 1511 no'lu dükkanda!